Publications

Publication in Latvian magazine "Latvijas Būvniecība"  #2 2015.  BIM aktualitātes

Publication in Latvian magazine  "Latvijas Būvniecība" #4 2014. BIM ieviešana

Publication in Latvian magazine  "Latvijas Būvniecība" #3 2014. Izstrādāta Latvijā pirmā BIM rokasgrāmata

Publication in Latvian magazine  "Latvijas Būvniecība"  #2 2014.  Vai Latvijā BIM ir perspektīvas?