Veselības centrs un sociālās mājas

Trīs savstarpēji saistītas sociālās dzīvojamās mājas ar Rīgas sociālā dienesta teritoriālo centru, dienas centru un veselības centru” Mežrozīšu ielā 43, Rīgā. BIM vadība, koordinēšana un konsultācijas.
Platība - 12 872m2.

Ieguvumi:
 • Novērsti vairāk kā 200 defekti, kuri, iespējams, ietekmētu būvniecības vai ekspluatācijas procesus;
 • Iesaistot tāmētājus, tika veikta laicīga būvizmaksu precizēšana, izmantojot BIM;
 • Komunikācijai un defektu uzskaitei tika izmantota vienota platforma, kurā tika fiksētas visas problēmvietas un sekots to novēršanai;
 • Savietotais 3D modelis ļāva pieņemt racionālākus lēmumus risinājumu izvēlē.

Iegūtie dati:
 • BIM audita atskaite;
 • BIM īstenošanas plāns;
 • Savietots visu sadaļu BIM (modelis);
 • Iknedēļas koordinēšanas un analīzes atskaites vienotā uzskaites platformā.

Grūtības:
 • Koordinēšana tika uzsākta būvprojekta izstrādes vidus posmā, tāpēc dažu BIP prasību ieviešana bija sarežģīta.

Datu iespējamā tālākā izmantošana:
 • Modeļu izmantošana būvniecībā un tās plānošanā;
 • Izpildmodeļu izveide;
 • Modeļu pielietošana ēku pārvaldīšanā, piemēram, savietojot ar objektus ar izpilddokumentāciju, lietošanas instrukcijām u.c.