Daudzdzīvokļu ēka

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stirnu ielā 38A, Upeņu ielā b/n., Rīgā. BIM (modeļu) izveide, BIM vadība un koordinēšana, apmācības.
Platība - 7 762,3 m2.

Ieguvumi:
 • Atklātas vairākas nepilnības gatava būvprojekta dokumentācijā, kuras bija iespējams laicīgi risināt;
 • Ārējo tīklu modeļi ļāva veikt salīdzinājumu ar iekšējiem tīkliem un atrast vairākas problēmvietas;
 • Pasūtītāja komanda tika apmācīta BIM pielietošanā uz reāla projekta bāzes, kura būvniecība nupat bija sākusies.
Iegūtie dati:
 • AR, BK, ŪK, ŪKT, EL, ESS, ELT, AVK-A, AVK-V, SAT sadaļu BIM (modeļi);
 • 3 līmeņu koordinēšanas atskaite;
 • Savietots visu sadaļu BIM (modelis).
Grūtības:
 • Darbi tika uzsākti objekta būvniecības sākumstadijā un ne visas projektā fiksētās problēmas varēja laicīgi novērst.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
 • Modeļu izmantošana būvniecībā un tās plānošanā;
 • Izpildmodeļu izveide;
 • Pasūtītāja BIM objektu bibliotēku izstrāde, efektīvākai projektēšanai un pasūtīšanai;
 • Modeļu pielietošana ēku pārvaldīšanā, piemēram, savietojot ar objektus ar izpilddokumentāciju, lietošanas instrukcijām u.c.