Ēkas rekonstrukcija

Nepabeigtais Rīgas 2. dzemdību nams, Sedas iela 12, Rīga. Nesošo konstrukciju vertikalitātes un horizontalitātes analīze, izmantojot punktu mākoņus.
Platība ~30 000 m2.

Darbs veikts sadarbībā ar SIA "SV Solutions".


Ieguvumi:
  • Ērti lietojama atskaite parāda kritiskākās nesošo konstrukciju nobīdes, kas ļauj ērti noteikt zonas, kur veikt padziļinātus izmeklējumus;
  • Atskaite ļāva izdarīt secinājumus par būves nojaukšanas nepieciešamību.
Iegūtie dati:
  • Atskaites rasējumu formā ar konstrukciju plāniem un griezumiem, kā arī apzīmētām zonām ar kritiskajām novirzēm.
Grūtības:
  • Sākotnēji tika veltīts laiks, lai saskaņotu būvkonstruktoram pieņemamāko atskaites formu un saturu.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
  • Padziļināta tehniskā apsekošana norādītajās kritiskajās zonās.
ITED - Innovative Technologies in Engineering & Design
Telefons: +371 29 211 581
Copyright © 2019 SIA ITED. All rights reserved.

 .