Biroju ēka

Fasādes 3D uzmērīšana sadarbībā ar SIA "SV Solutions". Esošās situācijas BIM izveide. Konceptuālā modelēšana un telpu plānojums.
Platība - 4700m2.

Ieguvumi:

 • 3D uzmērīšana jeb skenēšana ļāva ietaupīt laiku, samazinot nepieciešamību veikt atkārtotus braucienus uz objektu, lai iegūtu nepieciešamos mērījumus BIM izveidei;
 • Atsevišķās zonās varēja salīdzināt inventarizācijas lietas rasējumu kvalitāti  ar reālo situāciju;
 • Pēc BIM izveides ļoti ātri varēja iegūt jebkuru interesējošo griezumu, ēkas fasādes un plānu 3D un 2D formātos, kā arī automātiski iegūt telpu eksplikācijas;
 • Pēc BIM izveides ļoti viegli varēja radīt dažādus vizuālos materiālus (3D attēli, video), kas palīdz plānošanas procesā.
Iegūtie dati:
 • Fasādes 3D uzmērījums;
 • Esošās situācijas arhitektūras BIM;
 • Telpu, kuru paredzēts pārbūvēt, jaunā plānojuma 3D attēli un video;
 • 2D dwg plāni, griezumi, fasādes, specifikācijas.
Zīmīgi notikumi:
 • Klients pirmo reizi tika iepazīstināts ar Scan to BIM procesu.
Grūtības:
 • Modelēšana no inventarizācijas lietas, kas bija pieejama tikai papīra formātā, aizņēma krietni vairāk laika nekā no skenējumiem;
 • Specifisku mēbeļu izveide prasīja papildus laika ieguldījumu;
 • Skenēšanas/modelēšanas darba laika attiecība bija aptuveni 1:20.
Trūkumi:
 • Tā kā objektam nesen bija veikta inventarizācijas uzmērīšana, tika nolemts neveikt iekštelpu skenēšanu. Izveidojot BIM pēc fasādes skenējumiem un savietojot to ar iekštelpām atbilstoši inventarizācijai, radās nelielas nesakritības. Labāk būtu veikt visas ēkas skenēšanu, lai iegūtu augstas precizitātes BIM;
 • Esošajai ēkai bez konstrukciju un tīklu atsegšanas nav iespējams precīzi noteikt to atrašanās vietu un iekļaut to BIM;
 • Pagaidām vēl nav iespējams nodrošināt klientam ērtu 3D uzmērījumu pārlūkošanu, izmantojot mākoņpakalpojumus;
 • Bezmaksas rīki neļauj veikt sarežģītāku formu apjomu iegūšanu, tomēr, izmantojot autorprogrammas, šādu problēmu nav;
 • Esošajai ēkai ir sarežģīti un ļoti laikietilpīgi iegūt augstu BIM precizitāti (milimetros), jo sienas, pārsegumi bieži ir izliekušies vai citādi deformējušies.
Datu iespējamā tālāka izmantošana:
 • BIM izmantošana renovācijas/rekonstrukcijas plānošanā;
 • BIM papildināšana ar nepieciešamo informāciju un ekspluatācijas BIM izveide;
 • Rekonstrukcijas projekta laikā iespēja papildināt modeli ar būvkonstrukciju un tīklu daļām un veikt procesa koordinēšanu BIM vidē;
 • Ātra rasējumu iegūšana saskaņošanai ar institūcijām.