Viesnīcas Ēkas pārbūve Liepājā, Stūrmaņu ielā 1

Uzdevums:

  • BIM izveide un savietojamības analīze

Izmērs: 6500m2

Veiktie darbi:

  • UK sadaļas BIM izveide;
  • EL sadaļas BIM izveide;
  • Savietotā BIM izveide;
  • AR, BK un AVK modeļu atbilstības rasējumiem analīze;
  • BIM savietojamības analīze.

Ieguvumi:

  • Projekta izstrāde 3D formātā ļāva pamanīt problēmas un novērtēt nepieciešamās izmaiņas būvdarbu gaitā. Papildus no atsevišķu sadaļu modeļiem tika iegūti būvapjomi, lai veiktu būvdarbu iepirkumus.