Selva būve Jelgavā, Rīgas ielā 54a

Uzdevums:

  • BIM izstrāde un koordinēšana

Izmērs

  • Ēkas platība- apm. 2 600m2
  • Teritorijas platība- apm. 15 750m2

Veiktie darbi:

  • Zemes darbu, labiekārtojuma, AR, BK, iekšējo un ārējo inženiertīklu BIM izveidi no 2D būvprojekta rasējumiem, kā arī ražošanas rasējumiem un izpilddokumentācijas

  • Atskaites izveidi fiksējot nepilnības rasējumos,
  • Savietotā BIM izveidi un BIM savietojamības analīzi, veicot rezultātu apkopošanu atskaitē un prezentēšanu komandai un pasūtītājam;

  • Būvapjomu iegūšanu no modeļiem visam modelētajam apjomam.

Ieguvumi:

  • Projekta izstrāde 3D formātā ļāva pamanīt problēmas un novērtēt nepieciešamās izmaiņas būvdarbu gaitā. Papildus no atsevišķu sadaļu modeļiem tika iegūti būvapjomi, lai veiktu būvdarbu iepirkumus.