Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar koka nesošajām konstrukcijām tipveida būvprojekta izstrāde

5-stāvu tipveida projekts 2-sekciju daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai ar koka konstrukcijām, kur paredzēti 1,2,3 un 4-istabu dzīvokļi ar balkoniem.

Izmērs:

  • Ēkas platība- 4563,50m2

Veiktie darbi:

  • Savietotā BIM izveide; 
  • BIM savietojamības/kvalitātes analīze veicot rezultātu apkopošanu atskaitē;
  •  BIM atskaišu prezentēšana projektētāju komandai sapulcēs;
  • Projektētāju konsultēšana BIM prasību izpildei nepieciešamajos jautājumos/

Ieguvumi:

  • Projekta izstrāde 3D formātā ļāva pamanīt problēmas un novērtēt nepieciešamās izmaiņas risinājumos.
  • No BIM modeļiem tika iegūti būvapjomi tāmēšanai.