Daudzfunkcionāla ēka

Daudzfunkcionāla ēka, Dzintaru prospekts 21, Jūrmala. 
AVK un ŪK sadaļu BIM izveide un labojumi, visu sadaļu BIM koordinēšana.  
Platība - 3900m2.

Ieguvumi:
 • 2D rasējumu pārveide uz 3D modeļiem ļāva paātrināt lēmumu pieņemšanu un saskaņot risinājumus efektīvāk;
 • Uzlabojās komunikācija starp dažādām projektā iesaistītajām pusēm;
 • Savietotais 3D modelis ļāva atrisināt problēmvietas, kuras plānos nebija redzamas;
 • Vienkāršāk un ātrāk varēja nokoordinēt vertikālo stāvvadu izvietojumu.
Iegūtie dati:
 • ŪK, AVK, EL (trepes) BIM (modeļi);
 • Savietots BIM;
 • Koordinācijas atskaites un modeļi.
Grūtības:
 • Vienotu BIM standartu un BIM darba uzdevuma neesamība radīja sarežģījumus, kurus laicīgi varēja novērst;
 • Paralēli taisot 2D rasējumus un BIM modeļus projektēšanas process nebija tik efektīvs, kā, ja sākotnēji jau visi strādātu ar BIM;
 • Atrast piemērotāko komunikācijas veidu ar visām iesaistītajām pusēm (BIM, 3D attēli, .dwg rasējumi utt.)
Trūkumi
 • Koordinēšanas darbu uzsākšana, kad projektēšana jau bija pusē, neļāva izmanot vairākas BIM procesa priekšrocības.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:

 • Galveno apjomu un elementu skaita noteikšana;
 • BIM izmantošana būvniecības laikā;
 • 4D un 5D plānošana;
 • BIM izmantošana ekspluatācijas laikā.