Biroju ēka

AS "Latvijas valsts meži" biroju ēka, Dundaga. Iekšējo inženiertīklu sadaļu BIM izveide un visu sadaļu BIM analīze.
Platība - 2244m2
Darbs veikts sadarbībā ar SIA "INDIGOPRO".

Ieguvumi:
 • Tehniskā projekta 2D rasējumu pārveide uz 3D modeļiem ļāva apskatīt būtiskākās risinājumu problēmas pirms būvniecības uzsākšanas un tās laikā;
 • Uzlabojās komunikācija starp dažādajiem būvniecības un ražošanas uzņēmumiem;
 • Dažādu mezglu 3D atspoguļojums radīja iespējas izvēlēties efektīvākus risinājumus.
Iegūtie dati:
 • ŪK, AVK, EL BIM (modeļi);
 • Savietots BIM;
 • Analīzes rezultāti.
Grūtības:
 • Vienotu BIM standartu un BIM darba uzdevuma neesamība radīja sarežģījumus, kurus laicīgi varēja novērst;
 • Izstrādājot modeļus tieši pirms būvniecības, bija par maz laika, lai atrisinātu visas būtiskās problēmvietas;
 • Ražotāju specifiskā programmatūra nebija piemērota darbam vienotā BIM procesā.
Trūkumi:
 • BIM analīzes veikšana tieši pirms būvniecības, neļāva izmantot vairākas BIM procesa priekšrocības.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
 • Ēkas pārvaldīšana;
 • Renovācija un rekonstrukcija.

Fotogrāfiju autors: Ainārs Gaidis