Ražošanas ēkas

SIA "PATA" ražošanas ēkas, Kuldīgas ielā 86a. Esošo ēku un teritorijas BIM izveide no 3D lāzerskenēšanas uzmērījumiem.
Platība ēkām - 3000m2, teritorijai - 20800m2
Darbs veikts sadarbībā ar SIA "SV Solutions".

Ieguvumi:
 • 3D uzmērīšana ļāva iegūt milzīgu datu apjomu, kuru iegūšana, ar klasiskajām uzmērīšanas metodēm, būtu neiespējama;
 • Esošo ēku BIM (modelis) satur būtiski vairāk informācijas nekā pieejamās inventarizācijas lietas;
 • BIM ļauj ērti un ātri iegūt griezumus un plānus jebkurā ēku daļā;
 • BIM atvieglo lēmumu pieņemšanu, piemēram, paplašināšanās vai iekārtu maiņa/uzlabošana gadījumos;
 • Izstrādājot modeli atklājās bīstamas horizontālas nobīdes celtņa nesošajām konstrukcijām.
Iegūtie dati:
 • Esošu ražošanas ēku BIM (modeļi);
 • Ēku un teritorijas 3D uzmērījumi;
Grūtības:
 • Vienai no ēkām tās būvniecības laikā tikušas neprecīzi nospraustas asis, lai gan kļūda bija tikai 0,1 grāds, pie ēkas garuma 72 metri, tas vietām radīja aptuveni 200mm nobīdi;
 • Milzīgais informācijas apjoms prasa skaidrāk definēt detalizācijas un informācijas līmeņus modelējamiem elementiem;
Trūkumi:
 • Ņemot vērā ēku un iekārtu sarežģītību, ne visas iekārtas bija iespējams noskenēt no visām pusēm, lai iegūtu pietiekošu informācijas apjomu, precīza BIM izveidei.
 • Esošām ēkām iegūt BIM (modeli), kas atbilst reālo būvelementu deformācijām ir neiespējami.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
 • Ēku un iekārtu pārvaldīšana, apsaimniekošana;
 • Attīstības plānošana.