Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss

Philosophers Residence, Raņķa Dambis 34. Cokolstāva BIM izveide, koordinēšana un analīze būvniecības stadijas laikā.
Cokolstāva platība - 2880m2.

Ieguvumi:

  • Būvprojekta 2D rasējumu pārveide uz 3D modeļiem ļāva apskatīt būtiskākās risinājumu problēmas un laicīgi izvērtēt nepieciešamās izmaiņas būvdarbu gaitā;
  • Tika izveidots savietots visu sadaļu 3D modelis no kura var iegūt griezumus un plānus jebkurā vietā.
Iegūtie dati:
  • AR, EL, ESS, ŪK, AVK, SAT, AUT, SPR 3D modeļi;
  • Savietots 3D modelis;
  • Koordinēšanas un analīzes atskaite.
Grūtības:
  • Modelēšana tika veikta būvniecības laikā un dažu sadaļu izpilddokumentācija nebija uzreiz pieejama.
Trūkumi:
  • BIM analīzes veikšana būvniecības laikā nav tik efektīva, kā projekta izstrādes gaitā, tomēr ir rekomendējama, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar tām sadaļām, kuras vēl nav izbūvētas;
  • Laika trūkuma dēļ nebija iespējams apmācīt būvdarbu veicējus modeļu izmantošanā.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:

  • Izpildmodeļu izveide;
  • Modeļu pielietošana ēku pārvaldīšanā.

Vizualizāciju autors: SIA "Arhis Arhitekti"