Kārlis Zemītis

ITED, SIA BIM koordinators
  • Bakalaura grāds arhitekturālajā tehnoloģijā un celtniecības vadībā (University College of Northern Denmark)
  • Sertifikāts “Management for a Competitive Edge” (International College of Management, Sydney)
 .