Sintija Gailuma

ITED, SIA Projektu koordinācijas vadītāja

  • Bakalaura grāds Interjera Arhitektūrā (Middlesex University of London)