Kam BIM ir domāts?

Ja Jūs esat pasūtītājs, dizaineris, inženieris, mērnieks, būvnieks, apsaimniekotājs vai jebkurš cits būves dzīves ciklā iesaistītais, tad BIM ir domāts Jums. BIM var izmantot visos būves ciklos, sākot ar ideju par būvi un beidzot ar tās nojaukšanu. Kāpēc izmantot BIM?