Pakalpojumi

ITED izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu saviem klientiem labāko virtuālajā dizainā un būvniecībā. ITED sniedz pakalpojumus četros galvenajos virzienos:

3D un BIM modelēšana

Pat ja Jums ir tikai ideja, tās tālākai attīstībai ļoti var palīdzēt tās veiksmīga vizualizēšana. Koncepcijas, objektu, telpu un ēku BIM vai 3D modeļu izstrāde ir viens no ITED pamatpakalpojumiem. Modeļus ITED izstrādā ar Autodesk Revit, ArchiCAD u.c. programmatūras palīdzību. Modeļu izstrādi veic inženieri ar atbilstošu izglītību un pieredzi.


Skatīt vairāk

3D un BIM koordinēšana un analīze

Dažādām specialitātēm, piemēram, arhitektiem un inženieriem, veidojot savus modeļus viena projekta ietveros, ir svarīga savstarpēja sadarbība. ITED piedāvā izstrādāt BIM īstenošanas plānus (BIP), kā arī ar savām zināšanām un speciālas programmatūras palīdzību veikt modeļu analīzi un atbilstību normatīviem pārbaudi un sniegt iesaistītajiem inženieriem pārskatāmu informāciju par problēmvietām un iespējamajiem risinājumiem.

Skatīt vairāk

BIM konsultācijas un vadība

Veiksmīga BIM pamatā ir vienoti nosacījumi jeb standarti visām iesaistītajām pusēm, kā arī zināšanas par tehnoloģiju sniegtajām iespējām. ITED darbinieki ir piedalījušies gan standartu, iepirkumu dokumentu, rokasgrāmatu izstrādē, gan vairākos pieredzes apmaiņas braucienos uz citām valstīm, un šīs zināšanas ir gatavi nodot saviem klientiem.

Skatīt vairāk

BIM ieviešana

Ja Jūsu uzņēmums ir izlēmis ieviest BIM procesus, iegādāties BIM programmatūru vai veikt apmācības, ITED var palīdzēt! 

Skatīt vairāk

3D skenēšana un apstrāde

Kvalitatīva punktu mākoņa pamatā ir precīzs uzdevums un kvalitātes kontrole. ITED ar saviem partneriem spēj nodrošināt augstākās kvalitātes uzmērījumus un to apstrādi 2D vai 3D formātā.


Skatīt vairāk


ITED - Innovative Technologies in Engineering & Design
Telefons: +371 29 211 581
Copyright © 2019 SIA ITED. All rights reserved.

 .