3D un BIM koordinēšana un analīze

Dažādām specialitātēm, piemēram arhitektiem un inženieriem, veidojot savus modeļus viena projekta ietvaros, ir svarīga savstarpēja sadarbība. ITED ar speciālu programmatūru palīdzību piedāvā veicināt šo sadarbību, veikt modeļu analīzi un sniegt iesaistītajiem inženieriem pārskatāmu informāciju par problēmvietām (sadursmes, nesaistes, kļūdas u.c.) un to iespējamajiem risinājumiem.

Vislabāk koordinēšanu jeb būves ģeometrijas telpisko analīzi ir uzsākt tad, kad tiek sākta projekta izstrāde, jo savlaicīgi, kopā ar projektētājiem varam risināt problēmvietu, plānojuma u.c. jautājumus. 

Koordinēšanu veicam arī pēc projekta izstrādes, kad visu sadaļu modeļi tiek pārbaudīti savstarpēji un meklēti risinājumi atrastajām sadursmēm vai citām nesakritībām. Šo procesu sauc arī par uzbūvējamības analīzi, kurš palīdz atbildēt uz jautājumu - vai pabeigtais projekts ir pietiekoši pilnīgs, lai būvi pēc tā var uzbūvēt?

3D un BIM koordinēšana un analīze tiek nodrošināta ar Autodesk Revit, Navisworks, Tekla BIMsight, BIMCollab un citu programmatūru palīdzību.

Koordinēšanas un analīzes process un iegūtie rezultāti

BIM koordinēšanas pamatā ir dažādu būves projekta sadaļu telpiskie modeļi. Modeļi tiek apvienoti speciālā programmatūrā, kur tiek veikta to analīze. Process tiek veikts, lai novērstu maksimāli daudz problēmu, kas var rasties būvniecības gaitā. Tādējādi ietaupot laiku un līdzekļus - pēc vairākiem avotiem (avots 1, avots 2) pat līdz 30% no kopējām būvniecības izmaksām. ITED koordinēšanas un analīzes gala rezultāts ir atskaites, kas parasti sastāv no 3 daļām:

  1. Savietots būves ģeometriskais modelis, kurā ar ekrānšāviņiem fiksētas problēmvietas. Modelis ir interaktīvs un tajā iespējams veikt precīzus mērījumus un citas pārbaudes.


  2. Tekstuāla atskaite, kura var ietvert informāciju par problēmvietu elementu nosaukumiem, koordinātēm, komentārus un risinājumu ieteikumus u.c. informāciju. Piemērs

  3. Ja koordinēšanas stadijā ir pieejami sadaļu rasējumi, tad tajos arī tiek norādīta problēmvietas atrašanās, lai tiem, kuri strādā ar šiem dokumentiem, to ir viegli atrast.