Kāpēc izmantot BIM?

Ievērojami ieguvumi no BIM ir visām būves tapšanas procesā iesaistītajām personām. 

Pasūtītājs:

 • 3D modelis. Iespēja redzēt Jūsu iecerēto būvi – tādu kāda tā izskatīsies pabeigta, vēl pirms būvdarbu uzsākšanas, kas savukārt ļauj laicīgi izvērtēt risinājumus un gūt skaidrību par paredzētajām izmaksām;
 • Samazinātas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas izmaksas. Tiek pieļautas mazāk kļūdas, process ir caurskatāmāks;
 • Kontroles iespējas. Koncepcijas izstrādes, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā, iespējams daudz uzskatāmāk sekot līdzi iesaistīto personu darbā un laikus ierosināt izmaiņas vai uzlabojumus.

Inženieris, projektētājs:

 • Kopdarbs. Iespēja vienā modelī strādāt ar lielu daļu būvniecības procesā iesaistītajām pusēm;
 • Kļūdu meklēšana. Dažādi rīki ļauj projektēšanas gaitā laicīgi novērst sadursmes starp elementiem, meklēt dažādas nesaistes un vizuāli novērtēt vai būve atbilst pasūtītāja vēlmēm;
 • Aprēķinu modelis. Vienlaikus izstrādājot būves ģeometrisko modeli, to iespējams izmantot arī dažādiem aprēķiniem – būvkonstrukciju, siltumtehnikas, apgaismojuma u.c.;
 • Rasējumi. Kad izveidots būves BIM, no tā momentāni var iegūt jebkuru plānu, griezumu vai aksonometriju, un visi šie skati ir tieši sasaistīti – veicot izmaiņas vienā, tās atspoguļosies arī pārējos.

Būvnieks:

 • 3D, 4D un 5D modelis. Iespēja izmantot modeli, lai būvniecības laikā veiktu dažādus mērījumus, izveidotu nepieciešamos griezumus un iegūtu citu informāciju. 4 un 5D modelī redzēt kurā brīdī, kura konstrukcija ir jābūvē un kādas ir tās būvniecības izmaksas;
 • 3D drukāšana. Iespēja modeļa elementus tieši izmantot rūpnīcas ražošanas procesā, kā arī, tuvākajā nākotnē, ražošanai būvlaukumā;
 • 3D uzmērīšana. Izmantojot lāzerskenēšanu vai fotofiksāciju iespējams iegūt ļoti augstas precizitātes esošu vai celtniecības procesā esošu būvju un telpu 3D skenējumus, kurus var izmantot projektēšanas, būvniecības un ražošanas procesos.

Pārvaldītājs:

 • Uz esošas būves pamata izveidotā modelī ir iespējams iegūt informāciju par katru uzmodelēto elementu, piemēram, sienas var saturēt informāciju par to pīrāgu materiālu tipiem un ražotājiem, iekārtas - par garantijas sniedzēju un apkopes laiku un jebkuru citu informāciju, kura ir prasīta, lai to iekļauj BIM.
 • Informācija ir viegli uztverama gan pārvaldītājam, gan gala lietotājam un meistaram.

Lai vairāk saprastu, ko BIM Jums var sniegt, apskatiet mūsu piedāvātos pakalpojumus, kā arī veiktos darbus.