BIM konsultācijas un vadība

Veiksmīga BIM pamatā ir vienoti nosacījumi jeb standarti visām iesaistītajām pusēm, kā arī zināšanas par tehnoloģiju sniegtajām iespējām. 

Esam spējīgi izstrādāt un sniegt Jūsu uzņēmumam konsultācijas sekojošu, ar BIM saistītu dokumentu izstrādē:

Iepirkumu, konkursu vadlīnijas un prasības

ITED izstrādā BIM vadlīnijas, piemēram, metu konkursiem, lai izvērtētu dalībnieku kompetenci un gatavību strādāt vienotā BIM procesā.

BIM standarti 

ITED var izstrādāt Jūsu uzņēmuma BIM standartu. Standartos tiek definētas vienotas BIM prasības visām iesaistītajām pusēm, kas novērš tādas problēmas kā, piemēram, pārlieku sarežģīti un lieli faili, ar kuriem nav iespējams strādāt, saprotama projekta failu strukturēšana, vienotu nosaukumu veidošana u.c. 

BIM īstenošanas plāns (BIP)

Tas ir  līguma pielikums, kur aprakstīti modeļu detalizācijas līmeņi, izmantojamie failu formāti, modeļu saturs u.c. nosacījumi, kur skaidri definēts, ko gala rezultātā iegūs pasūtītājs un, kas ir jāveic izpildītājam.

BIM vadība (menedžments)

BIM projektu vadības pakalpojums saistās ar uzņēmuma iekšējiem procesiem - programmatūru ieviešana un apmācības, standartu izstrāde, BIM politikas izveide, savstarpējās sadarbības veicināšana u.c. Vairāk par BIM projektu vadības kā ITED pakalpojuma sniegtajām iespējām varat lasīt  šeit - BIM Manager (angļu val.).