Kvalitatīvas skenēšanas pirmais solis ir precīzs uzdevums, kurā jāietver ir informācija par skenējamo apjomu, punktu blīvumu, precizitāti, papildus pārbaudes metodēm u.c. Pirms katras skenēšanas ITED komanda sagatavo uzdevumu un pēc lauka darbu veikšanas veic kvalitātes kontroli, lai nodrošinātu labāko rezultātu. Lāzerskenēšanu un fotogrammetriju ITED veic sadarbojoties ar saviem partneriem, kuri ir spējīgi nodrošināt izvirzītās prasības kvalitātei.


Izmantojot punktu mākoņus ITED komanda var veikt sekojošus darbus:

  Uzmērījumu rasējumu, stāvu plānu, notinumu un griezumu izveide.
 Deformāciju analīze būvkonstrukcijām, fasādēm, grīdām. 
  3D un BIM inventarizācijas izstrādāšana jeb esošās situācijas modeļus veidošana dažādās programmatūrās (Revit, ArchiCAD, Tekla, Sketchup u.c.).
 Būvdarbu uzraudzība un BIM papildināšana būvdarbu gaitā.