Galvenie ieguvumi pasūtītājiem un nekustamā īpašuma attīstītājiem izmantojot BIM

Par vismaz 5%* samazinātas kopējās būvniecības izmaksas, salīdzinot ar tradicionālo projektēšanas/būvniecības procesu, pieņemot pārdomātākus lēmumus projektēšanas laikā, nepārmaksājot par liekiem būvmateriāliem un neparedzētiem būvdarbiem.

Apjomu salīdzinājuma rezultāts VNI BIM pilotprojektā

Par vismaz 100* jautājumiem un problēmām mazāk būvdarbu laikā, salīdzinot ar līdzīgiem projektiem izstrādātiem 2D vidē un novērsto problēmu/kļūdu daudzumu.

*VNI pilotprojekta u.c. Latvijas projektu statistika, kur veikta BIM koordinešana

Atrisināto problēmvietu skaits projektēšanas laikā pēc projekta stadijām, izmantojot BIM koordinēšanu vienā no Latvijas projektiem.

Ventilācijas stāvvadu sadursme caur būvkonstrukcijām saskaņotā Latvijas būvprojektā

Būves gala vizuālais tēls un plānojums ir atbilstošāks pasūtītāja vēlmēm un iespējām, pirms būvdarbiem izveidojot vienkārši uztveramu virtuālu ēkas prototipu, kuru apskatīt dažādos viedo.

Visa informācija par ēku, tās apsaimniekojamajiem aktīviem, kas iegūta projektēšanas un būvniecības laikā, pieejama vienotā, ērti lietojamā vidē. Informācijas meklēšana ir vienkārša un ātra.

Izpildinformācija viegli uztveramā veidā, kas atspoguļo faktisko pārvaldāmo aktīvu novietojumu dabā un satur informāciju, kas nepieciešama apsaimniekošanas vajadzībām vai līdzvērtīgu projektu efektīvākai pasūtīšanai.