3D un BIM modelēšana

Pat ja Jums ir tikai ideja, tās tālākai attīstībai ļoti var palīdzēt tās veiksmīga vizualizēšana. Koncepcijas, objektu, telpu un ēku BIM vai 3D modeļu izstrāde ir viens no ITED pamatpakalpojumiem. Modeļus ITED izstrādā ar Autodesk Revit, ArchiCAD u.c. programmatūras palīdzību. Modeļu izstrādi veic inženieri ar atbilstošu izglītību un pieredzi.

Esošās situācijas modelēšana

Piedāvājam izveidot teritorijas vai būves un tās elementu (arhitektūras un interjera, būvkonstrukciju, inženiertīklu) modeļus pēc esošās situācijas - veicot uzmērījumus, pēc 2D plāniem (rasējumiem), pēc CAD 2D rasējumiem vai izmantojot 3D lāzerskenēšanu un fotogrammetriju, jeb "SCAN to BIM" procesu. Esošās situācijas modelis ļauj veikt plānošanu, veikt apjomu un citus inženiertehniskos aprēķinus. Modelī iespējams novērtēt reālo situāciju, kas bieži atšķiras no tās, kas atrodama projektā, ja tāds vispār eksistē.


Konceptuālā modelēšana

Izstrādājot koncepcijas modeļus iespējams laicīgi plānot ēku, telpu novietojumus, kā arī materiālu apjomus un attiecīgi izmaksas.

Modelēšana projekta gaitā

Modelējam projekta sadaļu autoru, kuri neizmanto 3D BIM tehnoloģijas, daļas, lai pēc tam tās varētu izmantot koordinēšanā un analīzē, kas ļauj pirms būvniecības novērst lielu daļu problēmu, kuras bieži tiek pamanītas vēlu un līdz ar to izmaksā krietni dārgāk.


Modelēšana pirms būvniecības un tās laikā

Projekts jau ir izstrādāts, bet nav pārliecība par tā kvalitāti? BIM palīdzēs atrisināt lielu daļu no problēmām, kas var rasties būvniecības laikā, nekvalitatīva projekta dēļ.


Objektu un telpu modelēšana

Izstrādājam dažādu iekārtu, mēbeļu un citu aprīkojumu 3D un BIM modeļus, kurus tālāk izmantot datubāzēs, vizualizācijās, reklāmā u.c.