Galvenie ieguvumi būvniekiem izmantojot BIM

Laicīgāk nodota būve pasūtītājam, atrisinot būtiskākās savietojamības problēmas pirms būvdarbu uzsākšanas, kā arī veicot precīzāku būvdarbu plānošanu un simulāciju. 

Salīdzināto apjomu nesakritības VNĪ BIM pilotprojektā

Par vismaz 100 jautājumiem un problēmām mazāk būvdarbu laikā, salīdzinot ar līdzīgiem projektiem, kas izstrādāti 2D vidē un novērsto problēmu daudzumu.

Atrisināto problēmvietu skaits projektēšanas laikā pēc projekta stadijām, izmantojot BIM koordinēšanu vienā no Latvijas projektiem.

Precīzāka darba spēka un materiālu piegādes plānošana, samazināti būvgruži, iegūstot par vismaz 5% precīzākus būvapjomus, salīdzinot ar 2D projektu un ar precīzāku plānošanu samazinot liekus darbus būvlaukumā.

Apjomu salīdzinājuma rezultāts VNI BIM pilotprojektā

Vienkārša, bieža un precīza objekta izmaksu pārraudzība projektēšanas laikā, nepieļaujot neprognozētas izmaiņas projekta noslēguma stadijā vai būvniecības laikā.