Galvenie ieguvumi arhitektiem un inženieriem izmantojot BIM

Par esošām ēkām sagatavots izejmateriāls darbam kādā no BIM programmatūrām, veicot pamatotu trīsdimensiju uzmērīšanu un kvalitatīvu vajadzībām sagatavotu informācijas modeļu izveidi.

Esošas ēkas 3D uzmērījums (punktu mākonis)

Esošas ēkas BIM, kas izveidots uz 3D uzmērījuma pamata.

Esošas ēkas fasādes un griezumi, kas iegūti no BIM, kas izveidots uz 3D uzmērījumu pamata.

Ražotnes 3D uzmērījums apvienojumā ar BIM

Ražotnes 3D uzmērījums apvienojumā ar BIM

Vairāk veiksmīgi realizēti projekti iegūti, nodrošinot Pasūtītāju prasīto BIM kompetenci, piemēram VNĪ BIM pilotprojektā u.c.

Samazināts problēmu un jautājumu skaits būvlaukumā, veicot precīzāku būvprojekta izstrādi, izmantojot visu sadaļu savietošanu un koordinēšanu.

Atrisināto problēmvietu skaits projektēšanas laikā pēc projekta stadijām, izmantojot BIM koordinēšanu vienā no Latvijas projektiem.


Palielināts projekta nodošanas ātrums un samazināti projekta aizkavējuma vai BIM tehnisko prasību neizpildes riski, ar profesionālu un ātru tehnisko un informatīvo atbalstu Revit programmatūrai, izstrādājot automatizācijas risinājumus, BIM prasību pareizai interpretācijai un definēšanai t.sk. pēc ISO, PAS vai LOD standartiem.