Kimmel Kvartāls

Kimmel Kvartāls, Rīga. BIM prasību un vadlīniju izstrāde, metu konkursa dalībnieku BIM kompetences izvērtēšana.


Ieguvumi:
  • Pēc vadlīniju izstrādes, kuras saturēja prasības, piemēram, par detalizācijas un informācijas līmeni, bija iespējams attālināti izvērtēt dalībnieku BIM kompetenci turpmākam darbam projektēšanas laikā. 
  • Konkursa dalībnieku iesniegtie modeļi ļava pārliecināties par to spēju strādāt ar atvērtiem formātiem, kā arī pārskatīt pieņemtos risinājumu, piemēram, telpu izvietojuma, platības u.c. aspektos.
Iegūtie dati:
  • Metu konkursa BIM prasību izvērtēšanas rezultāti
Grūtības:
  • Liela daļa no iesniegtajiem IFC modeļiem bija nepārbaudīti. nepilnīgi un nepiemēroti kopdarbam
  • Daļa modeļu vispār netika iesniegti
Trūkumi:

  • Par BIM sadaļu konkursa dalībniekiem tika piešķirti pārāk maz punktu, kas nemotivēja ievērot visas prasības
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
  • Konkursa uzvarētāju izvēle