Galerija

Tirgus laukuma tehniskā projekta modelēšana un vizualizācija.
Platība - 3400m2.

Ieguvumi:
 • Tirgus laukuma BIM ļāva sapulcēs apskatīt dizainu no dažādiem skatu punktiem;
 • Savietotais BIM laikus parādīja vairākas nesakritības 2D projektā starp AR un BK daļām.
Grūtības:
 • Nesakritības AR un BK 2D rasējumos radīja neskaidrības par to, kā pareizāk izveidot BIM;
 • Moduļu ēkas apdares risinājums nebija vienkārši realizējams modelī, tomēr beigās tas izdevās.
Trūkumi:
 • Tā kā projektā trūka infomācijas par materiāliem un to tekstūrām, nebija iespējams izveidot precīzas laukuma vizualizācijas.
Iegūtie dati:
 • Atbilstoši tehniskā projekta rasējumiem izveidots AR, BK un EL savietotais būves informācijas modelis;
 • Savietots un "mākonī" pieejams BIM;
 • Laukuma vizualizācijas un 3D attēli.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
 • Dizaina plānošana;
 • Ērtas un ātras materiālu apjomu pārbaudes;
 • Būvniecības darbu plānošana (4D);
 • Kā uzbūvēts un ekspluatācijas BIM izveide.