Biroju ēkas pārbuve

Miera iela 25, Rīga. AR, BK, ŪK, EL BIM (modeļu) izveide, koordinēšana un analīze projektēšanas stadijas laikā.

Platība - 1225m2.


Ieguvumi:
  • Būvprojekta 2D rasējumu pārveide uz 3D modeļiem ļāva izveidot savietoto modeli;
  • Savietotais 3D modelis tika izanalizēts, piefiksējot problēmvietas, kuras varētu ietekmēt ēkas būvniecību un ekspluatāciju;
  • Izveidoto modeli, kas atspoguļoja situāciju pēc būvdarbiem bija iespēja salīdzināt ar uzmērītu "punktu mākoni", lai papildus novērstus neparedzamus riskus.
Iegūtie dati:
  • AR, BK, ŪK, EL 3D modeļi;
  • Savietots visu sadaļu 3D modelis, papildus apvienots ar esošās situācijas punktu mākoni;
  • Koordinēšanas un analīzes atskaites.
Grūtības:
  • Modelēšana tika veikta īsi pirms projekta pabeigšanas, kas neļāva savlaicīgāk atrast problēmvietu risinājumus.
Datu iespējamā tālākā izmantošana:
  • Modeļu izmantošana būvniecībā un tās plānošanā;
  • Izpildmodeļu izveide;
  • Modeļu pielietošana ēku pārvaldīšanā, piemēram, savietojot ar objektus ar izpilddokumentāciju, lietošanas instrukcijām u.c.
AVK sadaļas autors: SIA "CITRUS SOLUTIONS"