Dana Šauberga

ITED, SIA pārdošanas vadītāja
  • «Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas» sabiedrisko attiecību speciāliste
  • Bakalaura grāds multimediju dizainā un komunikācijā (Copenhagen School of Design and Technology, Kopenhāgena)
ITED - Innovative Technologies in Engineering & Design
Telefons: +371 29 211 581
Copyright © 2020 SIA ITED. All rights reserved.

 .